Chat with us, powered by LiveChat

0986.530.532

Màn hình hộp

Giá: liên hệ

Một số Màn Hình Hộp Sử Dụng Công Nghệ Mới (Nâng Hạ Màn Hình Bằng Cơ Và Hơi)

  • – POLE 60’’ (48″ X 36″ / 1.22m x .90m) (trục cơ)
  • – POLE 80” (64″ X 48″ / 1.64m x 1.23m)
  • – POLE 100” (84″ X 63″ / 2.13m x 1.60m) (trục cơ)
  • – AIR 60” (48″ X 36″ / 1 22m x 0 90m) (trục hơi)
  • – AIR 100” ( 84″ X 63″ / 2.13m x 1.60m) (trục hơi)