Chat with us, powered by LiveChat

0986.530.532

Màn hình đứng 3 chân

Giá: liên hệ

Một số Màn Hình 03 Chân với các kích thước:

  • TRIPOD 60’’ x 60’’ / (1.52m x 1.52m)
  • TRIPOD 70’’ x 70’’ / (1.78m x 1.78m)
  • TRIPOD 100” ( 84” X 63” / 2.13m x 1.6m)
  • TRIPOD 120” ( 84” X 84” / 2.13m x 2.13m)
  • TRIPOD 120” (96” X 72” / 2.44m x 1.83m)
  • TRIPOD 136” (96” X 96” / 2.44m x 2.44m)