Chat with us, powered by LiveChat

0986.530.532

Màn hình điều khiển bằng điện

Giá: liên hệ

Một Số Màn Hình Điều Khiển Bằng Điện với các kích thước:

 • – ELECTRIC 70” X 70” (1.78m x 1.78m)
 • – ELECTRIC 100” (84” X 63” / 2.13m x 1.6m)
 • – ELECTRIC 120” (84” X 84” / 2.13m x 2.13m)
 • – ELECTRIC 120” (96” X 72” / 2 44m x 1 83m)
 • – ELECTRIC 136” (96” X 96” / 2.44m x 2.44m)
 • – ELECTRIC 150” (120” X 90” / 3.05m x 2.29m)
 • – ELECTRIC 170” (120” X 120” / 3.05 x 3.05m)
 • – ELECTRIC 180” (144” X 108” / 3.6m x 2.75m)
 • – ELECTRIC 200” (144” X 144” / 3.6m x 3.6m)
 • – ELECTRIC 200” (160” X 120” / 4.07m x 3.05m)
 • – ELECTRIC 223” (160” X160” / 4.07m x 4.07m)
 • – ELECTRIC 300” (240” X 180” / 6.10m x 4.57m)